foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Lubianie informuje, że egzamin poprawkowy z języka polskiego i matematyki odbędzie się 27 sierpnia 2019r. o godz. 9.00.

zakroku19 czerwca obyło się uroczyste i wyjątkowe zakończenie roku szkolnego. W tym roku szkołę jako ostatni ukończyli gimnazjaliści i jako pierwsi ósmoklasiści. Uroczysty apel rozpoczął się od poloneza w wykonaniu gimnazjalistów i ósmoklasistów. W tym roku szkolnym również polonez był wyjątkowy, ponieważ zatańczyło go aż 40 uczniów. W oficjalnej części uroczystości nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru i zaprzysiężenie nowego pocztu sztandarowego. Następnie uhonorowano uczniów z najwyższą średnią ocen oraz ich rodziców, którzy otrzymali listy gratulacyjne. Nagrodzono sportowców, najlepszych czytelników, uczniów reprezentujących szkołę w konkursach i ze 100% frekwencją. Swoje podziękowania i nagrody przekazali również opiekunowie: Wolontariatu, Samorządu Uczniowskiego i gazetki „Ośmiorniczki”. Wyjątkowe zakończenie roku szkolnego i wyjątkowa nagroda dyrektora szkoły… którą otrzymało w tym roku dwóch uczniów za całokształt osiągnięć szkolnych. Podczas apelu nie mogło zabraknąć podziękowań… rodzicom, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Część oficjalną uroczystości absolwenci zakończyli wspólną piosenką, podczas której birety poszybowały w górę! W części artystycznej apelu przenieśliśmy się do studia show „Mam talent” i odkryliśmy wielkie talenty w szkole w Lubianie… Było bardzo wesoło, ale również wzruszająco … ostatni raz razem, ale przed wami wiele nowych wyzwań i wrażeń! A teraz… teraz czas na WAKACJE! POWODZENIA ABSOLWENCI!!!

Czytaj więcej...

zakroku3aWszystko dobre, co się dobrze kończy. I tak, 19 czerwca ze swoją wychowawczynią i młodszymi kolegami pożegnali się uczniowie klasy III. W obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli i rodziców przyjęli gratulacje, nagrody i wyróżnienia oraz mnóstwo życzeń powodzenia w kolejnym etapie kształcenia. Na koniec pokazali program artystyczny, w którym potwierdzili swoje umiejętności taneczno - wokalne oraz „charakterki”. Od września czekać na nich będą nowe obowiązki i nowi nauczyciele. Powodzenia.

Czytaj więcej...

zakroku0- Ja !
Odpoczynek przez miesiące całe dwa !
Po wakacjach jednak wiele już się zmienia.
Bo do szkoły zabieramy stąd wspomnienia”.
Czy trzeba coś dodawać do tych słów pożegnania z przedszkolem?? Myślę, że nie. Podsumowaniem pobytu w oddziałach przedszkolnych było piękne przedstawienie pt. „Śnieżka”, którym dzieci 6-letnie zamknęły pierwszy etap edukacyjny. Oczywiście później pan dyrektor wręczył dyplomy, był tort, wierszyki, piosenki. Łezka w oku zakręciła się niejednej mamie. Do zobaczenia po wakacjach !

Czytaj więcej...

plastyka1Dzieci w wieku przedszkolnym rozwijając umiejętności plastyczne, kształtują swoją całożyciową kreatywność i poszerzają horyzonty myślowe. W naszej grupie tę dziedzinę rozwijaliśmy przez całe 10 miesięcy. Niektóre prace bawiły (kiedy p.Iwona i p.Magda były łabędziami lub miały różowe włosy), wzruszały (miliony serc i laurek), zachwycały. Zawsze wywoływały emocje. Łączyliśmy różne materiały, półprodukty, odpadki, by stworzyć coś z niczego. Każda pora roku i miejsce było dobre, by zostać twórcą.

Czytaj więcej...

rysioChoć nasza grupa liczy 19 dzieci, to niekwestionowanym dwudziestym przedszkolakiem jest miś Rysio, który wspierał przez cały rok czytelnicze podboje dzieci. Przedszkolaki zabierały go do domu i czytały jemu lub z nim wiersze, opowiadania, baśnie. Innowacja pedagogiczna „,Mały miś w świecie wielkiej literatury” to korzyści dla:
- dzieci (wzbogacanie słownictwa, dostrzeganie znaczenia literatury w życiu, znajomość autorów i tytułów, rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz artystycznych),
- rodziców (więcej czasu spędzonego z dziećmi, wzmocnienie więzi emocjonalnej),
- oddziału przedszkolnego (twórcza atmosfera, zacieśnianie więzi ze środowiskiem domowym, poszerzenie wiedzy polonistycznej).
Jesteśmy też w mistrzowskiej grupie korzystającej ze szkolnej biblioteki. Razem wypożyczyliśmy 775 książek, co daje średnio 17 sztuk na osobę. Podsumowaniem tej innowacji będzie aktorska aktywność dzieci na zakończenie roku szkolnego, ale o tym już wkrótce.

Czytaj więcej...

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved