foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

konkurs630 maja w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu odbył się finał wojewódzkiego konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć”. Cele konkursu to podnoszenie poziomu świadomości kultury bezpieczeństwa ekologicznego w warunkach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie u dzieci i młodzieży wrażliwości środowiskowej. W kategorii szkół podstawowych klas IV –VI naszą szkołę reprezentowali drużynowo uczniowie z klasy VI - Marita Hintz, Wojciech Budny i Wojciech Kowalczyk, którzy wspólnie wywalczyli VII miejsce w województwie. W kategorii indywidualnej dla gimnazjum reprezentował nas Kacper Kłos, który zajął IV miejsce. Poziom konkursu był bardzo wysoki, oprócz ogólnej wiedzy ekologicznej uczniowie musieli wykazać się ogromną wiedzą na temat ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej oraz udzielania pierwszej pomocy. Konkurs składał się z części teoretycznej oraz praktycznej, podczas której uczniowie mieli za zadnie, np. udzielić pierwszej pomocy osobie z krwawiącą raną przedramienia lub uda, czy też pomóc osobie, która straciła przytomność. Nasi uczniowie godnie reprezentowali naszą szkołę, sumiennie angażując się we wszystkie zadania. Gratulujemy!


Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved