foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

dni profilaktykiPerwszy dzień za nami, rozpoczęliśmy od spotkania z przedstawicielami z Powiatowej Komendy Policji w Choszcznie oraz z Posterunku Policji w Pełczycach. Spotkanie dotyczyło ,,bezpieczeństwa uczniów i odpowiedzialności karnej nieletnich”. Jego celem było poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, w szkole i w domu oraz nad wodą. Świadomość odpowiedzialności za własne postępowanie może ustrzec młodych ludzi przed przykrymi konsekwencjami.W kolejnych dniach czeka nas jeszcze spotkanie ze strażakami, przedstawicielami WOPR-u, dietetykiem, terapeutą od uzależnień, a także wspólna ZUMBA z trenerem na boisku szkolnym oraz happening przez Lubianę z listem do sprzedawców z prośbą o niesprzedawanie nieletnim alkoholu oraz papierosów.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved