foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

wincentyPodążając za myślą znanego pedagoga i specjalisty z zakresu dydaktyki Wincentego Okonia „Jeżeli nauczyciel pragnie pokazać uczniom określone przedmioty i zjawiska…, organizuje wycieczki. Mimo, że naruszają one normalny tok pracy szkolnej, mają duże walory wychowawczo-dydaktyczne. Umożliwiają uczniom zdobycie dokładnych wyobrażeń o życiu przyrody i ludzi w bliższym i dalszym środowisku, dostarczając im głębokich i niezapomnianych przeżyć, (...) rozwijają zdolność obserwacji, samodzielność, przyczyniają się do kształtowania naukowego poglądu na świat.” nauczycielki fizyki i matematyki w naszej szkole działając zgodnie z harmonogramem projektu unijnego „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” w ramach programu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  zorganizowały 19 września 2018r. wycieczkę do Ośrodka  Szkoleniowo-Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi (jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie). Tematem przewodnim naszej wycieczki była Energia Słońca. Wszyscy mogli dowiedzieć się czym jest Słońce i jaką pełni rolę, jakie są sposoby i możliwości wykorzystania  energii słonecznej.

Uczestnicy zostali podzieleni na grupy,  jedni brali udział w warsztatach dotyczących eksperymentów związanych ze słońcem i możliwością budowy autek solarnych,  potem sprawdzeniu możliwości tych pojazdów, a następnie na powietrzu brali udział w przejażdżkach gokartami solarnymi (zaobserwowaliśmy, jak chłopcy jeździli szybko i odważnie, a dziewczęta z większą ostrożnością). Druga grupa rozpoczęła pobyt w Ośrodku od zajęć w terenie, gdzie na podstawie ekologicznych  kart pracy bawili się w podchody. Zakończyliśmy nasz pobyt w Ośrodku pieczeniem kiełbasek przy ognisku i odpoczynkiem nad stawem, w którym wszyscy wypatrywali pływające żółwie.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved