foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

projekt8W nowym roku szkolnym 2018/2019 nasi uczniowie ponownie mają możliwość badać, obserwować, poznawać doświadczalnie otaczający nas świat przyrody. W ramach projektu „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” uczniowie biorą udział w zajęciach rozbudzających ciekawość świata oraz wyjaśniających procesy zachodzące w przyrodzie. Młodzież gimnazjalna oraz klas VII-VIII uczestniczy w zajęciach geograficznych oraz biologiczno-chemicznych. Młodsi uczniowie klas IV –V biorą udział w zajęciach przyrodniczych. Na zajęciach łączymy zabawę z nauką, przyjemność z wiedzą, o tym co ciekawe w przyrodzie i świecie. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu sal w sprzęty, pomoce i przyrządy przyrodnicze zajęcia są atrakcyjne i ciekawe.

Podczas zajęć układając puzzle poznajemy mapę Polski i Europy, pracujemy z tablicą interaktywną, używamy map, globusów, lup, lornetek i kompasów. Nie brakuje też doświadczeń – badaliśmy gęstość substancji, rozpoznawaliśmy roztwory i zawiesiny a obecnie obserwujemy wpływ światła rośliny.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved