foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

rysioChoć nasza grupa liczy 19 dzieci, to niekwestionowanym dwudziestym przedszkolakiem jest miś Rysio, który wspierał przez cały rok czytelnicze podboje dzieci. Przedszkolaki zabierały go do domu i czytały jemu lub z nim wiersze, opowiadania, baśnie. Innowacja pedagogiczna „,Mały miś w świecie wielkiej literatury” to korzyści dla:
- dzieci (wzbogacanie słownictwa, dostrzeganie znaczenia literatury w życiu, znajomość autorów i tytułów, rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz artystycznych),
- rodziców (więcej czasu spędzonego z dziećmi, wzmocnienie więzi emocjonalnej),
- oddziału przedszkolnego (twórcza atmosfera, zacieśnianie więzi ze środowiskiem domowym, poszerzenie wiedzy polonistycznej).
Jesteśmy też w mistrzowskiej grupie korzystającej ze szkolnej biblioteki. Razem wypożyczyliśmy 775 książek, co daje średnio 17 sztuk na osobę. Podsumowaniem tej innowacji będzie aktorska aktywność dzieci na zakończenie roku szkolnego, ale o tym już wkrótce.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2020 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved