foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
(przedstawiciele „Oddziałowych Rad Rodziców”)
rok szkolny 2018/2019

Klasa Przedstawiciel
0 A Elżbieta Zamrzycka
0 B Karolina Tasior
I Donata Bachorska
II Aleksandra Bajwoluk
III Iwona Jung
IV A Magdalena Jaśkowiec
IV B Mirosław Rajczyk
V Malwina Surdacka
VI Katarzyna Borowczyk
VII Justyna Wąż
VIII Anna Dyc
III gimn. Zbigniew Grabowicz


ZARZĄD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca – Anna Dyc

Sekretarz – Aleksandra Bajwoluk

Skarbnik – Iwona Jung

 

KOMISJA REWIZYJNA

 Przewodnicząca Komisji - Malwina Surdacka

 Członek Komisji - Magdalena Jaśkowiec

Członek Komisji - Mirosław Rajczyk

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved