foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

 

Całka Joanna - religia

Emilianowicz-Banaszak Iwona - nauczyciel oddziału przedszkolnego "0a"

Gałwa Agnieszka - geografia, przyroda, biologia, chemia, wychowawca kl. VIII SP

Januszke Stanisława - matematyka, wychowawca klasy VII SP

Jażdżyk Wioletta - język niemiecki, wychowawca kl. III gimnazjum

Kotkowska Agnieszka – bibliotekarz, język polski w kl.VIII, wychowawca kl. IVb SP

Królikowska Barbara - język polski, wychowawca kl. V SP

Kwaśna Beata – religia kl. III SP, WŻR, język polski kl. 6, wychowawca III SP

Łuciów –Skrodzka Ewelina – wychowawca świetlicy

Massopust Krysiak Ewa - język angielski

Maćkowiak Renata - wychowawca klasy I SP, muzyka, zajęcia artystyczne

Obszańska Bogumiła - nauczyciel oddziału przedszkolnego "0b"

Salamońska Renata – pedagog

Sieczkowska-Karchuć Małgorzata – historia kl. IV a i b, wychowawca kl. II SP

Sitasz Alina - logopedia

Stankowska Agnieszka – matematyka kl. IVa, fizyka, 

Stefaniuk Andrzej - informatyka, EDB, wychowawca kl. IV a

Świrski Daniel - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy VI SP

Włudarski Wiesław - historia, WOS

Pracownicy administracji i obsługi

Bujowska Marta – sekretarz

Gawlik Honorata - pracownik obsługi

Jadrysiewicz Arkadiusz - konserwator

Jadrysiewicz Katarzyna - pracownik obsługi

Kowalska Zdzisława - pomoc kuchenna

Kruszka Aneta - pracownik obsługi

Kuśmierek Dorota - pracownik obsługi

Kwilińska Agnieszka - kucharz

Maćkowiak Andrzej - opiekun dowozów / konserwator

Odachowski Artur – konserwator

Sitek Agnieszka - opiekun dowozów

Wróbel Magdalena - pracownik obsługi

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2020 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved