foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

enerissOd września 2016 roku w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubianie realizowany będzie projekt ekologiczny „Eko-Agenci z Lubiany na ratunek przyrodzie!”.  Projekt został nagrodzony w Programie Grantowym „Pomysły chroniące środowisko” ENERIS.
Program Grantowy ENERIS powstał, by wspierać lokalnych działaczy, aktywistów i pasjonatów ochrony środowiska. Jest to I edycja Programu, która realizowana jest w całej Polsce! Celem Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko” jest ochrona środowiska poprzez realizację lokalnych działań. W tegorocznej edycji nagrodzono 13 projektów, których głównym celem jest ochrona przyrody. Granty w wysokości do 5 tys. zł należy przeznaczyć na różnego rodzaju działania ekologiczne, mające realny wpływ na stan środowiska lokalnego (www.grupa-eneris.pl).


Celem projektu „Eko-Agenci z Lubiany na ratunek przyrodzie” jest edukacja ekologiczna; ratowanie środowiska przyrodniczego poprzez działania w terenie (likwidacja dzikich wysypisk; ratowanie kasztanowców, dokarmianie ptactwa); wykształcenie poczucia odpowiedzialności za swoje miejsce życia; kształtowanie postaw dbania o przyrodę. Projekt zakłada utworzenie grup (ekopatroli) składających się z uczniów, którzy chronią środowisko we wszystkich wioskach należących do obwodu szkoły.
W ramach projektu odbędą się następujące działania:
•    Działania Ekopatroli w ośmiu miejscowościach należących do obwodu szkoły.
•    Działania profilaktyczne – edukacja ekologiczna: dydaktyczna ścieżka przyrodnicza, akcja informacyjna.
•    Terenowe lekcje przyrodnicze w Ośrodku Badawczym „Ostoja” w Szczecinie.
•    Ekofestyn – zakończenie projektu, prezentacja działań.


Projekt jest laureatem Programu Grantowego ENERIS
„Pomysły chroniące środowisko”. Fundatorem grantu finansowego jest firma ENERIS Surowce S.A.
Więcej na temat Konkursu: www.grupa-eneris.pl

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved