foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

  1. Zebranie od wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, pedagoga szkolnego oraz uczniów tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie ich dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie.

  2. Opracowanie harmonogramu realizacji projektów w danym roku szkolnym.

  3. Współpraca z wychowawcami.

  4. Udzielanie pomocy merytorycznej nauczycielom, realizującym projekty edukacyjne.

  5. Koordynowanie pracy opiekunów projektów.

  6. Monitorowanie stanu realizacji projektów.

  7. Nadzór nad dokumentacją projektów.

  8. Nadzór nad organizacją publicznej prezentacji projektów.

  9. Podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2020 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved