foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

opiekun świetlicy


Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej dojeżdżającej, zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

 

Regulamin świetlicy szkolnej

 1. Świetlica czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godziny otwarcia.
 2. Świetlica szkolna składa się z dwóch sal:
  • Sali w której w czasie przerw spożywa się posiłki
  • Sali dydaktycznej dla dzieci oczekujących na autobus szkolny.
 3. W świetlicy obowiązuje cisza.
 4. Do świetlicy uczęszczają dzieci dojeżdżające z klasy I - VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum oczekujący na autobus szkolny.
 5. W czasie oczekiwania na autobus w świetlicy należy zachować czystość, ład i porządek – dbamy o wspólne dobro.
 6. Nie wolno opuszczać świetlicy bez zgody wychowawcy.
 7. Po skończonych lekcjach dzieci odjeżdżające powinny przebywać w świetlicy.
 8. Podczas pobytu w świetlicy uczniowie korzystający z gier stolikowych, książek i czasopism, dlatego należy je oddać w takim stanie jakim były.
 9. Podczas zajęć w świetlicy każda kłótnia z kolegą lub inna sytuacja związana z nieodpowiednim zachowaniem winna być zgłoszona wychowawcy świetlicy.
 10. Uczniowie mający lekcje nie przychodzą do świetlicy w czasie przerwy. Za wyjątkiem klas spożywających posiłki według harmonogramu.
 11. Regulamin świetlicy powinien być przestrzegany przez wszystkich.
 12. Uczeń nie przestrzegający powyższych zasad może być pozbawiony praw do korzystania ze świetlicy.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 

Lokalizacja

Bierzemy udział w programach

eneris1

mkpilotaz

„NOWOCZESNA SZKOŁA DROGĄ DO SUKCESU”

projektlogo

Harmonogram realizacji zadań

Harmonogram - zmiany

 nt

banmat2

2019 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved