foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w LubianieEgzaminy i Sprawdziany

Komunikaty i informacje o egzaminach.

wejdź na stronę

Poradnia Psych.-Pedagogiczna

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

wejdź na stronę

Kuratorium Oświaty

Materiały i informacje dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz samorządów lokalnych.

wejdź na stronę

e-dziennik

Kompleksowe źródło informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji.

wejdź na stronę

Egzamin ósmoklasisty

egazmin 2022

Rekrutacja do klas I i oddziału przedszkolnego

rekrutacja

Platforma edukacyjna

classroomoffice

Proponowane linki

lektury

zoo

matma

Dzwonki lekcyjne

08.30  -  09.15

09.25  -  10.10

10.20  -  11.05

11.15  -  12.00

12.20  -  13.05

13.15  -  14.00

14.10  -  14.55

Zaloguj się

Nasza szkoła realizuje projekt grantowy pn. „ POMORZE ZACHODNIE- WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE” współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym Projektu jest minimalizowanie negatywnych skutków związanych z wystąpieniem pandemii Covid-19 poprzez doraźne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.
Wsparciem zostali obcięci uczniowie naszej szkoły uczestnicząc w ośmiu różnych zajęciach pozalekcyjnych. Pomoc w ramach projektu prowadzona jest w formie zajęć dydaktycznych, logopedycznych, a także zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.
Zajęcia jakie są realizowane w ramach grantu:
• zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
• zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
• zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego
• zajęcia wyrównawcze z matematyki
• zajęcia logopedyczne
• zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Dodaj nagłówekPo

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach

Lokalizacja

Biblioteka szkolna na Facebooku


bibl

Doradztwo zawodowe

dz

Koronawirus

nz

 

nfz

korona1

korona2

 

 

Projekty i współpraca

dbi

2022 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved