foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

Egzamin ósmoklasisty

egazmin 2022

Rekrutacja do klas I i oddziału przedszkolnego

rekrutacja

Platforma edukacyjna

classroomoffice

Proponowane linki

lektury

zoo

matma

Dzwonki lekcyjne

08.30  -  09.15

09.25  -  10.10

10.20  -  11.05

11.15  -  12.00

12.20  -  13.05

13.15  -  14.00

14.10  -  14.55

Zaloguj się

KOŁO POMOCY DZIECIOM Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ ADHD
http://www.tpd.szczecin.pl/index.php/punkty-poradnictwa-rodzinnego/koo-adhd-tpd

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWA I ICH RODZIN
http://www.pomost.pomorskie.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI
http://www.ptd.edu.pl

KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
http://www.kopd.pl

SERWIS POŚWIĘCONY SPECYFICZNYM TRUDNOŚCIOM W UCZENIU SIĘ
http://www.spet.info.pl

DZIECKO W SIECI
http://www.dzieckowsieci.pl

PAŃSTWOWA AGECJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
http://www.parpa.pl

KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
http://www.narkomania.org.pl/poradnia

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS
http://www.aids.gov.pl

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
http://www.tpd.szczecin.pl

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach

Lokalizacja

Biblioteka szkolna na Facebooku


bibl

Doradztwo zawodowe

dz

Koronawirus

nz

 

nfz

korona1

korona2

 

 

Projekty i współpraca

dbi

2022 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved