foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

Egzamin ósmoklasisty

egazmin 2022

Rekrutacja do klas I i oddziału przedszkolnego

rekrutacja

Platforma edukacyjna

classroomoffice

Proponowane linki

lektury

zoo

matma

Dzwonki lekcyjne

08.30  -  09.15

09.25  -  10.10

10.20  -  11.05

11.15  -  12.00

12.20  -  13.05

13.15  -  14.00

14.10  -  14.55

Zaloguj się

  1. Wskazanie proponowanych tematów projektów.

  2. Omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu.

  3. Utworzenie zespołów projektowych.

  4. Przygotowanie kontraktu dla uczniów.

  5. Organizowanie opieki nad uczniami podczas działań związanych z realizacją projektu.

  6. Zapewnienie wsparcia merytorycznego uczniów tworzących zespół projektowy.

  7. Monitorowanie realizacji projektu.

  8. Prowadzenie dokumentacji projektu.

  9. Współpraca z innymi nauczycielami, jeżeli wymaga tego tematyka projektu.

  10. Ocenę projektu we współpracy z nauczycielami współpracującymi, wychowawcą i koordynatorem szkolnym.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach

Lokalizacja

Biblioteka szkolna na Facebooku


bibl

Doradztwo zawodowe

dz

Koronawirus

nz

 

nfz

korona1

korona2

 

 

Projekty i współpraca

dbi

2022 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved