foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

Egzamin ósmoklasisty

egazmin 2022

Rekrutacja do klas I i oddziału przedszkolnego

rekrutacja

Platforma edukacyjna

classroomoffice

Proponowane linki

lektury

zoo

matma

Dzwonki lekcyjne

08.30  -  09.15

09.25  -  10.10

10.20  -  11.05

11.15  -  12.00

12.20  -  13.05

13.15  -  14.00

14.10  -  14.55

Zaloguj się

 1. Poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektów edukacyjnych.

 2. Realizacja działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, a w szczególności:

  • Przyporządkowanie tematów i przynależności do zespołów projektowych dla każdego ucznia.

  • Przekazywanie informacji o realizacji projektów rodzicom oraz koordynatorowi szkolnemu.

  • Udział w ocenie projektu.

  • Uwzględnienie udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego w ocenie zachowania.

  • Dokonywanie zapisów dotyczących realizowanych projektów edukacyjnych w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusz ocen, świadectwo).

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach

Lokalizacja

Biblioteka szkolna na Facebooku


bibl

Doradztwo zawodowe

dz

Koronawirus

nz

 

nfz

korona1

korona2

 

 

Projekty i współpraca

dbi

2022 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved