foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

Egzamin ósmoklasisty

egzamin 2021

Rekrutacja do klas I i oddziału przedszkolnego

rekrutacja

Platforma edukacyjna

classroomoffice

Proponowane linki

lektury

zoo

matma

Dzwonki lekcyjne

08.30  -  09.15

09.25  -  10.10

10.20  -  11.05

11.15  -  12.00

12.20  -  13.05

13.15  -  14.00

14.10  -  14.55

Zaloguj się

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
- Agnieszka Gałwa i Agnieszka Kotkowska

Rada Samorządu Uczniowskiego
Przewodniczący Wojciech Kowalczyk
Zastępca Marita Hintz
Sekretarz Zuzanna Abraś
Skarbnik Magdalena Chołodzińska
Członkowie Natalia Nęckowska, Nikodem Hyba, Kacper Skwarek, Aleksandra Kłos, Hanna Kwiecińska, Alan Różycki

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2019/2020

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Wojciech Kowalczyk,  klasa VIII

1

Do zadań Przewodniczącego Samorządu należy:

 • prowadzenie zebrań Samorządu Uczniowskiego,
 • troska o wykonanie zadań zamieszczonych w planie pracy,
 • kierowanie pracą samorządów klasowych,
 • kierowanie działalnością sekcji Samorządu,
 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Marita Hintz, klasa VIII

2

Do zadań Zastępcy należy:

 • współpraca z przewodniczącym i sekcjami SU,
 • w razie nieobecności Przewodniczącego pełni jego obowiązki,
 • troska o wykonanie zadań zamieszczonych w planie pracy.

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego

Zuzanna Abraś, klasa VIII

3

Do zadań Sekretarza należy:

 • prowadzenie zeszytu protokołów zebrań SU,
 • prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego,
 • przygotowanie informacji na stronę internetową szkoły.

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego

Magdalena Chołodzińska, klasa VIII

4

Do zadań Sekretarza należy:

 • prowadzenie finansów SU,
 • prowadzenie dokumentacji finansów Samorządu Uczniowskiego,
 • przygotowanie informacji na stronę internetową szkoły.

Sekcja organizacyjna Samorządu Uczniowskiego

Natalia Nęckowska, Nikodem Hyba, Kacper Skwarek – klasa VIII
Aleksandra Kłos, Hanna Kwiecińska, Alan Różycki – klasa VII

5

Zadania sekcji organizacyjnej:

 • losowanie „Szczęśliwego Numerka”,
 • urządzanie zabaw i dyskotek,
 • współudział w uroczystościach i akademiach szkolnych,
 • redagowanie gazetki ściennej,
 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz w delegacjach i uroczystościach,
 • organizacja wydarzeń i imprez szkolnych.

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach

Lokalizacja

Biblioteka szkolna na Facebooku


bibl

Doradztwo zawodowe

dz

Koronawirus

nz

 

nfz

korona1

korona2

 

 

Apel do Rolników

rolnik

Projekty i współpraca

dbi

2021 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved