foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Szkoła Podstawowa

w Lubianie

Egzamin ósmoklasisty

egazmin 2022

Rekrutacja do klas I i oddziału przedszkolnego

rekrutacja

Platforma edukacyjna

classroomoffice

Proponowane linki

lektury

zoo

matma

Dzwonki lekcyjne

08.30  -  09.15

09.25  -  10.10

10.20  -  11.05

11.15  -  12.00

12.20  -  13.05

13.15  -  14.00

14.10  -  14.55

Zaloguj się

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Beata Kwaśna Renata Maćkowiak

 

CZŁONKOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – ROK SZKOLNY 2020/2021

PRZEWODNICZĄCY: WIKTOR WORACH

ZASTĘPCA: PAULINA CZUJA

SEKRETARZ : MAJA SOBIERAJ

SKARBNIK : ALEKSANDRA MASTALERZ

SEKCJA ORGANIZACYJNA

Paulina Czuja, Aleksandra Mastalerz, Nikola Rabenda, Maja Sobieraj, Wiktor Worach

SEKCJA WOLONTARIATU

Amelia Kwilińska,   Julia Małodzińska,   Jakub Pruc, Maja Laszczak,    Maria Szmurło

 

Do zadań Przewodniczącego Samorządu należy:

 • prowadzenie zebrań Samorządu Uczniowskiego,
 • troska o wykonanie zadań zamieszczonych w planie pracy,
 • kierowanie pracą samorządów klasowych,
 • kierowanie działalnością sekcji Samorządu,
 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

Zadania sekcji organizacyjnej:

 • losowanie „Szczęśliwego Numerka”,
 • urządzanie zabaw i dyskotek,
 • współudział w uroczystościach i akademiach szkolnych,
 • redagowanie gazetki ściennej,
 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz w delegacjach i uroczystościach,
 • organizacja wydarzeń i imprez szkolnych.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Rok szkolny 2021/2022

Cele działań Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wzmocnienie samokontroli i samooceny.
 • Rozwój społeczny uczniów, w tym samorządności i decyzyjności.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

W związku ze stanem zagrożenia zdrowia, wywołanym przez obecność koronawirusa COVID -19 do czasu odwołania stanu reżimu sanitarnego działania i akcje Samorządu Uczniowskiego realizowane będą zgodnie z procedurami bezpieczeństwa.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów, nowe akcje szkolne i pozaszkolne związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.

Lp. Termin Rodzaj zadania
1 Wrzesień
 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu flagowego,
 • udział pocztu flagowego w Gminnych Dożynkach w Pełczycach,
 • udział pocztu flagowego w Dożynkach Parafialnych w Boguszynach,
 • kampania wyborcza Samorządu Uczniowskiego i wybór prezydium SU,
 • Dzień Kropki,
 • szkolny Dzień Chłopaka - życzenia i upominki z okazji Dnia Chłopaka, dzień muszki lub krawata.
2 Październik
 • uroczyste zaprzysiężenie członków SU,
 • zainicjowanie akcji „ Szczęśliwy numerek
 • Dzień Edukacji Narodowej – życzenia i upominki dla pracowników szkoły,
 • „Dzień Kundelka” zbiórka karmy dla psów i kotów ze schroniska w Pełczycach,
 • Apel porządkowy,
 • Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu strażaków z OSP w Boguszynach,
 • Dzień Babeczki,
 • spotkanie członków SU z dyrekcją szkoły.
3 Listopad
 • udział w apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
 • apel porządkowy - podsumowujący imprezy, uroczystości szkolne,
 • „Prawa dziecka” – przygotowanie gazetki z prawami dzieci i odczytanie ich w klasach,
 • ankieta dla uczniów, dotycząca bezpieczeństwa,
 • „Andrzejkowe wróżby” podczas przerwy na szkolnym korytarzu.
4 Grudzień
 • Mikołajki – konkurs dla klas „Czerwony kolor mikołajowy”
 • Mikołajkowa noc filmowa dla klas VI - VIII,
 • udział w kiermaszu bożonarodzeniowym – „Świąteczna fotobudka,
 • przygotowanie świątecznych upominków dla pracowników szkoły,
 • przygotowanie świątecznej gazetki na korytarzu szkolnym,
 • akcja „ Pomoc potrzebującym” lub „Paczuszka dla Maluszka”,
 • apel świąteczny.
5 Styczeń
 • apel porządkowy – podsumowujący pracę w I półroczu,
 • apel i gazetka dotycząca bezpiecznych ferii zimowych,
 • udział w ogólnopolskiej akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
 • podsumowanie pracy SU po I półroczu – spotkanie członków,
6 Luty
 • bal karnawałowy dla klas IV- VIII ,
 • „Poczta Zakochanych”, kolorowy dzień w szkole – dzień czerwonego stroju,
 • dzień piżamy – każdy kto przyjdzie do szkoły w piżamie nie będzie odpytywany tego dnia,
 • wyjazd do Schroniska dla zwierząt w Pełczycach i przekazanie karmy,
 • apel porządkowy.
7 Marzec
 • Dzień Kobiet – życzenia i upominki dla wszystkich kobiet w szkole,
 • „Szalony Dzień Wiosny” – szalone fryzury i ubiór, pokaz mody wiosennej, wybory Miss i Mistera 2022 wśród uczniów i pracowników szkoły,
 • apel porządkowy, podsumowujący imprezy i uroczystości szkolne.
8 Kwiecień
 • „Dnia Ziemi”, kolorowy dzień w szkole – dzień zielonego stroju,
 • konkurs dla klas „Najciekawsze drzwi do mojej klasy”,
 • ankieta dla uczniów dotycząca tolerancji i zasad, norm społecznych.
Maj
 • udział w apelu z okazji 3 Maja,
 • kolorowy dzień w szkole – szalony strój.
Czerwiec
 • włączenie w Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka – pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • apel porządkowy -   podsumowanie II półrocza,
 • apel dotyczący bezpiecznych wakacji,
 • podsumowanie pracy SU 2021/2022 – spotkanie członków,
 • sprawozdanie z pracy SU 2021/2022 i opracowanie wniosków w dalszej pracy SU,
 • kampania wyborcza.

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego

Beata Kwaśna Renata Maćkowiak

Członkowie Samorządu Uczniowskiego

 

Adres i kontakt

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

Lubiana 6

73-260 Pełczyce

 

powiat choszczeński

woj. zachodniopomorskie

Sekretariat - (95) 768 57 21

e-mail: poczta@szkolalubiana.pl

 bip

Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach

Lokalizacja

Biblioteka szkolna na Facebooku


bibl

Doradztwo zawodowe

dz

Koronawirus

nz

 

nfz

korona1

korona2

 

 

Projekty i współpraca

dbi

2022 Copyright Szkoła Podstawowa w Lubianie Rights Reserved